ISGA in debat over de WIV

De ISGA onderzoeksgroep Intelligence and Security mengt zich druk in het debat over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en het aanstaande referendum. Bijzonder hoogleraar Governance of Intelligence and Security Services Paul Abels ging bijvoorbeeld in zijn Oratie Abels in op de vraag hoever de politiek-bestuurlijke invloed op de diensten mag gaan. Hij vroeg aandacht voor de gevaren die zijns inziens kleven aan de in de wet opgenomen Geïntegreerde Aanwijzing Inlichtingen en Veiligheid (zie ook paragraaf 2.4.3 van de Memorie van Toelichting op de wet.

Abels sprak, net als Jelle van Buuren en Constant Hijzen met het de journalisten achter het initiatief ‘Wiv onder de loep’. In verschillende podcasts en filmpjes gaan ze in op de verschillende dimensies van het politieke en maatschappelijke debat over de diensten. Zij nemen ook deel aan het WIV-onder-de-loep-debat, donderdag 1 maart in Nieuwspoort. Aanmelden voor dit debat kan via email.

Constant Hijzen sprak ook met de onderzoeksjournalisten van het platform Numrush, die een drieluik ‘Goed ingelicht’ opnamen. Die is hier terug te luisteren.